Preloader Close

Realizujeme aj

Ploché strechy

Modernejšia architektúra

Poskytuje viac priestoru v interiéri tým, že nie sú šikminy. Pri použití betónového stropu zabraňuje prehrievaniu v letných mesiacoch možnosť efektívnejšie použiť fotovoltiku. Možnosť vytvorenia strešnej záhrady.

Hydroizolácia ako hlavná vrstva strechy sa používa v 80% PVC fólia následne TPO fólia alebo asfaltový pás. Spoje pri PVC a TPO fólii sa zvárajú teplovzdušne, pri asfaltových pásoch sa spoje riešia pretavením plynovým horákom.

Ako finálnu vrstvu strešnej vrstvy môžme použiť štrkový zásyp, zelenú resp. vegetačnú vrstvu alebo nechať priznanú hydroizoláciu. Tá sa v tom prípade kotví do podkladu a po obvode a spoje sa prezvárajú.

Medzi najčastejšie značky PVC fólií patrí Fatrafol, SIKA, BAUDER, Alkorplan alebo BMI Icopal.

Takmer vo všetkých prípadoch sa v našom zemepisnom pásme používa pri novej streche ale aj pri rekonštrukcii zateplenie strechy a to buď polystyrénom, PIR doskami alebo minerálnou vlnou. Hrúbku tepelnej izolácie určuje projektant.

Pri dnešnej požiadavke na tepelný odpor strechy aby sa dom dostal do kategórie A0 pri kolaudácii je to pri polystyréne cca 38cm, pri PIR doske je to 22cm a pri minerálnej vlne je to cca 40cm.

  • Realizujeme:

  • Montáž parozábrany

  • Montáž tepelnej izolácie

  • Spádovanie striech vytvorením spádovej vrstvy z EPS polystyrénu, min.vlny, PIR dosiek alebo vrtstvy z penobetónu

  • Montáž hydroizolácie

  • Oplechovania atík

  • Odvodnenie striech použitím strešných vpustí alebo odvodnením do žľabu

  • Skúšky tesnosti hydroizolácie a to iskrova alebo zátopová skúška alebo tzv. ihlová skúška /kontrola zvarov ihlou/