Preloader Close

Realizujeme aj

Zelené strechy

Čoraz viac populárne z hľadiska enviromentálneho ako aj estetického.

Zlepšujú vzhľad mesta aj krajiny. Pomáhajú znížiť teplotu v interiéri v letných mesiacoch až o 3 stupne. Pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu. Zlepšujú mikroklímu v okolí. Znižujú náklady na chladenie. Zabezpečujú biodiverzitu. Zvyšujú účinnosť fotovoltických panelov.

 • Zlepšujú vzhľad mesta aj krajiny.

 • Pomáhajú znížiť teplotu v interiéri v letných mesiacoch až o 3 stupne

 • Pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu

 • Zlepšujú mikroklímu v okolí

 • Znižujú náklady na chladenie

 • Zabezpečujú biodiverzitu

 • Zvyšujú účinnosť fotovoltických panelov

Rozdelenie podľa druhu vegetácie

 • Extenzívna zelená strecha

  - hrúbka strešného súvrstvia je medzi 6-15cm

  - minimálne požiadavky na starostlivosť a údržbu

  - regenerácia je bez zásaho človeka

  - výber rastlín je nutné prispôsobiť podľa lokácie

  - spravidla nízka vegetácia - machy, rozchodníky, iné sukulenty, suchomilné trávy a byliny

 • Intenzívna zelená strecha

  - hrúbka strešného súvrstvia spravidla nad 30cm

  - nároky na starostlivosť ako u okrasnej záhrady

  - nutná závlaha

  - celková koncepcia návrhu rastlín je podľa architektonického návrhu

  - kombinácia so spevnenými plochami

  - vhodná vegetácia - trávnik, trvalky, kry, stromy, úžitkové rastliny

 • Ochranná vrstva

  chrání hydroizoláciu proti mechanickému poškodeniu
  je tvorená spravidla geotextíliou o plošnej hmotnosti minimálne 300 g∙m/2

 • Drenážna a hydroakumulačná vrstva

  Drenážna

  odvádza prebytočnú dažďovú vodu chrání rastliny pred premočením
  môže byť tvorená drenážnym násypom, nopovou fólií alebo iným vhodným materiálom s dostatočnou priepustnosťou vo zvislom aj vodorovnom smere

  Hydroakumulačná

  zadržuje vodu pre rastliny a zpomaľuje jej odtok

  používá sa tam, kde vegetačná vrstva nemá dostatočnú kapacitu zadržať vodu pre rostliny


 • Filtrační vrstva

  zabraňuje vyplavovaniu jemných částíc zo substrátu a zanášania drenážnej vrstvy a odtokového potrubia

  umožňuje rychlý prestup prebytočnej vody zo substrátu do drenážnej vrstvy

  je tvorená spravidla geotextíliou o plošné hmotnosti do 200 g/m2

 • Vegetačná vrstva

  je prostredím, v ktorom rastliny zakoreňujú a ktoré ich zásobuje vodou, vzduchem a živinami

  podieľa sa na zadržovaní a zpomaľovaní odtoku dažďových zrážok
  má zásadný vplyv na výsledný stav a vzhľad vegetácie

  je tvorena spravidla strešným substrátom

 • Obsyp z praného kameniva (dunajský štrk) okolo atík, komínov, svetlíkov, prestupov potrubí a odtokových miest (revíznych šácht, žlabov)

  doporučená šírka obsypu 500 mm

Následná starostlivosť a údržba

 • Intenzívna zelená strecha

  mocnost vegetačního souvrství zpravidla nad 300 mm
  nároky na péči cca. jako u okrasné zahrady
  nutný samostatný zavlažovací systém
  podmínky stanoviště je nutné přizpůsobit požadavkům rostlin
  výběr rostlin a celková koncepce dle architektonického návrhu
  kombinace se zpevněnými plochami a mobiliářem
  vegetace: trávník, trvalky, keře, stromy, příp. užitkové rostliny
  využití: pochozí a pobytové plochy a střešní zahrady
  chrání konštrukciu strešného plášťa spravidla ju tvorí hydroizolácia strechy odolná proti prerastaniu koreňov